2008-11-23

Forex Fiyatlarin Grafige Aktarimi

Fiyat grafikleri, yatay eksende zamanı, dikey eksende fiyatı belirten bir alan içine
yerleştirilirken farklı yöntemlerden faydalanılabilir. En Çok kullanılan grafiklendirme
türlerini açıklayalım

Çubuk Grafik :
Fiyatın kapanış anındaki seviyesinin, en yüksek ve en düşük değerlerinin göründüğü
bir sistemdir. Belirlenen zaman dilimi bazında hesaplanırlar. Bir örnekle açıklarsak, altta
USD/JPY paritesinin ( Amerikan Doları / Japon Yeni ) günlük olarak hazırlanmış çubuk
grafiği gözükmektedir.
Bu grafikte, her gün için ayrı ayrı hazırlanan çubuklar yan yana dizilir. Buradaki
çubukların anlamı ise,
Gün içindeki en yüksek değer ile en düşük değer belirlenir ve bu iki nokta
birleştirilir. Ve kapanış fiyatı bir yatay çizik tarafından gösterilir.
20 Kasım günü için belirtilen grafikte, gün içi en yüksek değer 118.18, en düşük
değer 117.77 ve kapanış değeri 118.09 olarak gösterilmiştir.
Çizgi Grafik :
Bu grafik türü sadece kapanış fiyatlarını baz alarak çizilen bir grafiktir. Kapanış
fiyatları nokta olarak işaretlenir ve sonra bu noktalar birleştirilir. Buradaki amaç sadece
kapanış fiyatlarını takip etmektir. Çubuk grafiklere göre daha az detay içerir. Kapanış ve
açılış fiyatları hakkında bilgi vermez. Aynı örneği çizik grafik yardımı ile gösterir isek,

Burada her bir tepe ya da dip noktası bir gün kapanışını belirtir. 16.11.2006 da
118.20 seviyelerinden kapanan parite, 17.11.2006 da 117.75 ten kapanış göstermiştir.
20.11.2006 kapanışı ise 118.09 olmuştur.
Mum Grafik:
Aralarında en detaylı grafik türü mum grafiktir. Japonlar tarafından ortaya çıkmıştır.
Paritenin açılış fiyatı, kapanış fiyatı, gün içinde ulaştığı en yüksek değer, gün içinden
ulaştığı en düşük değer ve paritenin yönünü belirtir.

DÜŞÜŞ YÜKSELİŞ
Görüldüğü gibi mum grafiklerde farklı verileri bir arada bulmak mümkündür.
Kutular açılış ve kapanış fiyatı arasındaki farkı gösterir. Üstte ve alttaki ince çubuklar ise
en yüksek ve en düşük fiyatlara kadar uzar. Yükselen bir seyir halindeyse yani açıldığı
fiyattan daha yüksek bir fiyatla kapanış gerçekleştiyse, içi boş beyaz kutular çizilir. Ama
kapanış fiyatı, açılış fiyatının altında kaldıysa içi dolu siyah mumlarla ifade edilirler. Düşüş
olduğu durumda açılış fiyatının, kapanış fiyatından üstte olması gerekir. İlk grafikte
kutunun üst kısmından açılış yapmış, kapanış fiyatı, açılış fiyatının altında kalmıştır. İkinci
grafikte ise kapanış fiyatı, açılış fiyatının üstünde olduğu için, mum grafikte üst tarafta yer
almaktadır. Günün en yüksek ve en düşük değerleri yine çubuklar ile çizilmiştir. Kapanış
değeri en düşük fiyata, açılış fiyatı da en yüksek fiyata eşit olan günlerde bir çubuk söz
konusu olamaz.

Bu grafikte günlük veriler kullanılarak, daha önce incelediğimiz fiyatları mum
grafikler yardımı ile görüyoruz. Daha önceki tablolar ile karşılaştırırsanız, fiyatlardaki
yükselme ve düşmeleri ve kutuların aldığı renkleri daha net görebilirsiniz. 20.11.2006
tarihine bakarsak, açılış fiyatı, gün içindeki en düşük değer olduğu için, alt tarafta bir
çubuk söz konusu değildir.
Mum grafikler detaylı oldukları için, uzmanlar tarafından daha çok tercih edilen bir
grafik türüdür. Veri bakımından da daha zengin olduğu için analiz yapılmaya daha
uygudur. Piyasanın yönü hakkında daha net sinyaller verebilir. Örneğin; İçi dolu grafikler
piyasanın zayıflayıp alçalacağını, içi boş grafikler piyasada bir toparlanma olacağını
belirtir.
Trendler :
Trend, teknik analizde fiyatların takip ettiği yönü temsil eder. Teknik analize göre
fiyatlar bir trend doğrultusunda hareket eder. Arz ve talep bu trendleri belirler. Fiyatların
takip ettiği yönü inceleyerek trendleri üçe ayırabiliriz; yukarı trend, aşağı trend yada yatay
trend .

Zamana göre ayrılan trenler ise; en az bir yıl suren uzun vadeli trend ( ana trend ),
1 ay civarında süren orta vadeli trend ve 1 ila 20 gün arası devam edebilen kısa vadeli trend
olarak üçe ayrılır.
Bu trendleri daha net belirtmek için, fiyat hareketlerinin tepe ve dip noktalarından
geçen trend çizgileri çizilir. Bunun içine en az 2 tane tepe ve dip noktasına ihtiyaç vardır.
Bu noktalar düz bir çizgi ile birleştirilir. Bu sayede bir doğru ortaya çıkar. Bundan sonraki
fiyat hareketleri bu doğrultuda giderse, trend iyice sağlamlaşır.
EUR/GBP (Euro/Sterlin ) paritesinde 2 yıllık grafiğe baktığımızda ,
1. trendimiz 2005 yılında Mart-Mayıs arasında olan orta vadeli düşüş trendi. 0.70
seviyelerinden başlayan düşüş trendi izlemiş, mayıs ortasında trend çizgisinin sonu olan
0.685 e kadar gerilemiştir. Bu trendi yukarı kırması, düşüşün kısa vadede bittiği anlamına
gelmektedir. Haziran sonuna kadar yükseliş devam etmiştir. Burada dikkat edilmesi
gereken nokta, Mart ayında yapılan tepe noktası ile Haziran ayında yapılan tepe noktası
arasındaki farktır. Görüldüğü üzere tepe noktası çok aşağıda kalmış, bir yükseliş trendi
oluşturamamıştır. Buradan anlayabiliriz ki, düşüş trendi aslında uzun vadede kırılamamış,
geçici bir yükselme yaşanmaktadır.

2. trendimiz yükseliş trendinin ardından oluşan düşüş trendidir ve bahsettiğimiz tepe
noktalarının, bir öncekini aşamaması durumu burada da söz konusu olmuştur. İlk iki tepede
oluşan trend çizgisi. 3. tepenin nerede oluşacağı konusunda bize bilgi vermektedir.
3. trendimiz de aynı şekilde orta vadeli düşüş trendidir. Son günlerde yapılan
yükseliş hareketi de tam bu seviyede son bulmuştur. Artık yükseliş trendine geçebilmek
için, fiyatın kırmızıyla çizili trend seviyesinin üstüne çıkması gereklidir.
Hem üst hem de alt seviyeleri gösterebilen trenlere kanal da denmektedir. 3.
trendimizde olduğu gibi bu kanallar fiyat hareketlerinin üst ve alt noktalarının
belirlenmesinde yardımcı olurlar.
Uzun vadeli trendler üzerine örnek verirsek,
Burada da, EUR/JPY paritesinin son 1 sene içindeki fiyat hareketleri çubuk grafikler
yardımı ile çizilmiştir. Son bir sene içinde yükselişte olan trendin, mart ayından itibaren bir
trend içerisinde hareket ettiği çok açık gözüküyor. Şu anda hala bu trend devam ediyor ve
bir düşme beklenmiyor. Aynı zamanda bu trendin içinde Haziran – Ekim ayları arasında
orta vadeli bir trend de görünüyor, bu tredin destek seviyeleri biraz daha yukarıda olduğu
gözlerden kaçmamalı. Fiyat seviyesi uzun vadeli trendin altına inmediği sürece yükselişin
devam edeceği çok net gözüküyor. 21 Kasım 2006 için konuşursak, trendin gidişatı, bir
düşme durumunda en fazla 150,00 seviyesinin görülebileceğini, buradan yükselişe
geçileceğini belirtiyor. Bu yüzden stop emri vermek istersek, bu noktanın biraz altında

emir vermek en mantıklı karar olur. Fiyat 149,50 seviyesine yavaşça iniyorsa, aylardır
süregelen trend kırılmış olur. Bu tip durumlarda pozisyonu kapatıp piyasayı biraz izlemek
ve yönün nereye gideceği konusunda fikir edinmemiz gerekmektedir.
Tabi bu karaları verirken, bu düşüşe neden olan haberleri öğrenmek gerekir. Aynı
zamanda diğer teknik analiz çalışmalarından faydalanılmasını da öneririz.

Forex Teknik Analiz

Teknik analiz, Forex yatırımcılarının vazgeçilmez yardımcısıdır. Çok kapsamlı bir
konu olması dolayısı ile burada sadece temelini anlatacağız. Daha detaylı şekilde öğrenmek
isterseniz, sadece bu konu üzerine yazılmış kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
Teknik analiz, yatırımcıların psikolojisi ile ilgilenir. Geçmişten günümüze kadar
olan süreçte yatırımcıların, belirli seviyelerde, aynı psikoloji içinde olduğu ve bu
seviyelerden birlikte olarak hareket ettiği düşünülür. Unutmayın ki, bugün oluşan fiyatlar,
çeşitli haber, talep ve beklentiler ile oluşmuştur. Geçtiğimiz günlerdeki ve yıllardaki
fiyatların oluşma koşulları da aynıydı. O günlerde de, yatırımcılar bu haberleri bekliyor ve
aynı psikoloji içine giriyordu. Doğal olarak alım ve satımlar meydana geliyor, bunun
sonucunda fiyatlar hareketleniyordu. Bugünde aynı beklentiler olacak, bugünde insanlar
aynı beklentilerle yatırım kararı alacaktır. Bu yüzden geçmiş hareketlerden yararlanmak,
bugüne ışık tutabilir. İşte teknik analizin çıkış noktası budur.
Teknik analizde kullanılan formüller vardır. Bu formüllerde çıkan rakamlar, grafik
üzerinde gösterilir. Bu grafikler yatırımcı için bazı sinyaller verir. Bahsettiğimiz formülleri
oluşturmak için, bazı girdiler gereklidir. Formüllerde genelde aynı girdiler kullanılır fakat
oranları ve hesaplaması faklı olduğu için farklı sonuçlara ulaşılır. Bu girdiler genel olarak,
kapanış fiyatı, açılış fiyatı, gün içindeki en yüksek değer, gün içindeki en düşük değer,
ortalama fiyat, zaman, işlem hacmi, sapmalar vb.
Teknik analizi bir kek olarak düşünebilirsiniz. Evet, bu benzetmeyi şu şekilde
örnekleyebiliriz;
Bir kek yapmak istediğimizde temel girdiler bellidir. Un, su, kabartma tozu, vanilya,
şeker vb. ama biz bunların oranlarını değiştirirsek yeya bazılarını kullanmazsak, faklı
birkaç madde kullanarak, ( kakao, portakal, reçel ) onlarca farklı kek yapabiliriz. Aynı
şekilde teknik analizde de, az önce bahsettiğimiz girdileri kullanarak, zamanlarını
değiştirerek, bazılarını kullanmayarak, onlarca teknik analiz grafiği ortaya çıkartılabilir.
Özellikle bilgisayar kullanımının artmasıyla, formül sayısı da artmıştır.
Bir örnek vermek gerekirse, Stokastik grafiğini bulmak için paritenin;
Bugünkü kapanış fiyatı – 5 gün içindeki en düşük fiyatı
X 100
5 gün içindeki en yüksek fiyatı – 5 gün içindeki en düşük fiyatı
Verilerini kullanarak buluruz.

Akümülayson/Distrübüsyon Grafiğini bulmak için,
(Günlük kapanış-Günlük en düşük) – (Günlük en yüksek – Günlük kapanış)
X işlem miktarı
Günlük en yüksek – Günlük en düşük
Verileri kullanılarak bulunur. Görüldüğü gibi girdiler temelde aynıdır, fakat oranları ve
hesaplanma yöntemleri faklı olduğundan değişik sonuçlar verirler.
Bu basit tanımlamadan sonra, birazda teknik analizin amacından bahsedelim.
Amaç :
Belirttiğimiz gibi, teknik analiz çeşitli formüllerin sonuçlarının grafik üzerinde
gösterilmesiyle oluşur. Bu grafikler fiyat grafiği ile birlikte incelenir. Amaç, formüllerin
gösterdiği sinyaller ile fiyat arasındaki bağı kurmaktır. Kısa, orta ve uzun vadeler için
yapılabilen analizler, fiyatın hangi yöne doğru hareket ettiği konusunda bize bilgi verir.
İleriki dönemde, hangi seviyeye kadar gelebilir, bu seviyenden sonra daha çok artar mı,
düşüş ne zaman son bulur, gibi soruları yanıtlamada yardımcı olan bir yöntemdir. Geçmişte
yatırımcıların alım satım yaptığı seviyeler ve zaman birimleri göz önüne alınmıştır. Hatta
iniş çıkış trendlerinin sayısına bakılarak, tahmin yapılabileceğini söyleyen teoriler de
mevcuttur.
Hatırlatalım ki, hiçbir piyasada, sadece teknik analize bakarak yatırım kararı
vermek, doğru bir strateji değildir. Bir sonraki bölümde belirteceğimiz “Temel Analiz” ile
ortak bir karar vermek en sağlıklısıdır. Çünkü piyasadan gelen veriler, haberler, seçtiğimiz
döviz birimine sahip ülkeni durumu ya da dünyadaki gelişmeler, teknik analiz için bir veri
değildir. Ani bir haber, bir anda fiyatları yukarı/aşağı götürebilir. Temel ve teknik analizi
harmanlayarak, iki analizin de aynı yönde sinyal vermesini beklemek, alınacak en sağlıklı
kararı oluşturur.

Forexte Basari icin Gerekenler

Bu konunun tüm okurlar tarafından dikkatle incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Öncelikle herkes Forex piyasalarına kazanmak için girer. Eğer ki amacımız
yatırımlarımızın değerini yükseltmek ise, başarılı olmak zorundayız. Bu bölümde Forex
piyasalarında doğru kararlar verebilmeniz için size bazı önerilerimiz olacak.
Belirtelim ki, Forex piyasalarını iyice anlamak için, deneyim ve tecrübeye
ihtiyacınız var. Forex piyasalarında tecrübe kazanarak, piyasa ne yöne doğru gidiyor ve
hangi etkenler piyasayı bu yöne itiyor, bunları da anlayacaksınız. Aynı zamanda bu bilgi
birikimini de gerektiriyor. Böylesine büyük, hiç durmadan işlem gören global bir piyasada,
doğru yatırımı doğru zamanda yapmak ve pozisyonu kapatmak, taktir edersiniz ki tecrübe
kadar, bilgi birikimi de istiyor. Forex piyasalarda pariteler çok hızlı hareket eder ve yönünü
değiştirmesi de seri olabilir. Bu tüyoların amacı da sizlere pariteye bir değer biçme
konusunda yardımcı olmak ve paritenin kısa vadedeki yönünü bulmanızı sağlamak için
hangi kaynaklardan faydalanabileceğinizi göstermek.
Kendinizi geliştirmek için, bireysel olarak ulaşabileceğiniz kaynaklar vardır.
Özellikle internet yardımıyla konuyla ilgili bilgi veren bir sürü makale bulabilirsiniz.
Türkiye’de şu an için, konuyla ilgili Türkçe kitap sayısı hiç olmadığı için, elinizde tutmuş
olduğunuz bu kitap bir ilk olma özelliğini taşıyor. Umarız ki, ileriki günlerde daha detaylı
kaynaklara da sahip olacağız. Yabancı dilde yazılan kitapları okuma imkânınız var ise, bu
konu hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Grafikler
Teknik analiz bölümünde belirteceğimiz teknik analiz göstergelerinin
sayısı çok fazladır. Başarıya ulaşmak için, grafiklerden faydalanın ama, konuyu iyi
özümseyin, öncelikle temel olarak anlamaya çalışın. Piyasayı çözmeye çalışın. Geçmiş
fiyat hareketlerini inceleyin ve bunları grafiklerle kıyaslayın. Makro veriler ile (
ekonomik, politik haberleler ya da olaylarla ) kıyaslama yapın. Bu haberlerin hangi para
birimlerini ve pariteleri nasıl etkilediğini inceleyin.
İnternet Eğitimleri
Bazı internet sitelerinin, yatırımcılara piyasayı anlatmak, işlemler ve platform
kullanımı hakkında bilgi sunduğu, eğitim sayfaları vardır. Bu sayfaları inceleyerek, sizde
konu hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Ülkemizden örnek vermek
gerekirse,online sitelerden ücretsiz olarak, yaklaşık yarım saat süren
online eğitim alma imkanız vardır. Eğer piyasalara ilgi duyuyorsanız, bu eğitimler çok
faydalı olacaktır.

Haberler
Dünya haberlerine asla kayıtsız kalmayın, bu haberle piyasanın gidişatını etkileyen
unsurların başında gelmektedir. Bütün başlıkları okuyun, özellikle Forex ile ilgili olanları.
Sonra da bu haberlerin, piyasayı nasıl etkilediğine bakın. Tecrübe bu şekilde kazanılır.
Hangi haberin piyasayı nasıl etkilediğini bilmek, size çok büyük avantaj sağlayacaktır.
Raporlar
İnternet sitelerinin günlük raporlarını takip edebilirsiniz. Forex ile ilgili çoğu
internet sitesi, günlük ve haftalık raporlar yayınlar, bunları takip edebilirsiniz. Aynı
zamanda bu sitelerin mail listelerine üye olabilir, bu raporları mail adresinizden de takip
edebilirsiniz.
Tahminler
Forex ile ilgili kurumların tahminlerinden faydalanmanızı öneririz. Bunlar %100
kesinlik içeren tahminler değildir, fakat uzamanlar, bu piyasaları çok daha yakından takip
ettikleri için, genelde tahminleri olumlu yönde gelişmektedir.
Dünya Endeksleri
Dünyanın önde gelen borsa endekslerini takip etmeniz (Dow-Jones, NASDAQ;
Nikkei) sizin için avantaj olacaktır. Bu endeks hareketlerini, Forex pariteleri ile kıyaslayın.
Hangi endeksin, hangi parite üzerinde ne şekilde etki bıraktığını zamanla inceleyin.
Ekonomik Veriler
Dünya’da ekonomisi kuvvetli ülkelerde açıklanan ekonomik veriler, pariteler
üzerinde etkilidir. Örneğin, tarım dışı istihdam oranı, işsizlik oranı, faiz oranları vb. Hangi
ekonomik verinin hangi parite üzerinde etki ettiğini, sonuçların hangi oranlarda etki ettiğini
kavramanız, tahminlerinizin doğruluk payını arttıracaktır.
Seminer ve Kurslar
Ülkemizde çok yaygın olmasa da, çeşitli zamanlarda Forex piyasaları hakkında
seminerler verilir. Bu seminerlere katılmak, Forex piyasalarını daha yakından tanımanız
için faydalı olacaktır.

İnternet Forumları ve Bloglar
İnternet üzerinde kurulan, katılımcıların fikirlerini paylaştığı forumlar ve kişisel
olarak fikirlerin ortaya sunumunu sağlayan bloglardan faydalanmanız, ufkunuzu açabilecek
bir yöntemdir.
Kitaplar
Ülkemizde Forex piyasalar üzerine çok fazla kitap olmamasına rağmen, özellikle
yabancı kaynaklı yayınlar sizin için faydalı olabilir. Şu an okumuş olduğunuz kitap, Forex
in temel kavramları hakkında yeterince bilgi içerse de farklı kaynakları da kullanmanız,
ileri seviye bilgiler öğrenmenizi sağlayacaktır.

Forex Ekraninin Temel Pencereleri

1 ) Üst Menü ;
Gözüken bu kısımda, her programda olduğu gibi, dosya açma, kaydetme gibi
işlemlerin olduğu dosya butonu, kullanılan araçların seçilebildiği göster seçeneği, çalışma
alanınızla ilgili seçeneklerin olduğu workspace, pencerelerin düzenini ayarlayabileceğiniz
pencereler ve yardım dosyasının bulunduğu help butonları bulunmaktadır.
2 ) Ana Menü ;
Bu bölüm Forex ekranındaki tüm pencereleri açıp kapamaya, yarayan bir menüdür.
Yardım dosyasını da içinde bulunduran bu menü, hızlı işlem imkânı sağlar.
3 ) Koteler Penceresi ;
Bu pencerede tüm pariteleri, aynı zamanda altın, gümüş gibi kıymetli madenleri,
anlık alış ve satış fiyatlarını, gün içindeki en yüksek ve en düşük değerlerini saatlerini
öğrenerek görebileceğiniz bir ekrandır.

Buradan 5 gün 24 saat, anlık fiyat verilerini görebilirsiniz. İstediğiniz parite üzerine
sağ tıklayarak, açılan menüden alım satım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Menü
ayarlarından bu menüyü 50 ye yakın pariteden istediğinizi seçerek kendinize özel bir ekran
yaratabilirsiniz.
4 ) Grafik Penceresi ;
Bu grafik penceresinde, ilgilendiğiniz her bir paritenin, geçmiş günlerde olan fiyat
hareketlerini görme imkânına ve canlı verilerine ulaşabilirsiniz. Özellikle anlık grafikler
gün içinde yatırımcıların en büyük yardımcısıdır. Bu grafikleri büyültüp çok daha geniş bir
ekranda izleme yapabiliriz. Teknik analiz çalışmalarına da izin veren bu pencere, bu
platformlarda değişmez bir öğedir.
Genelde yatırımcılar işlem yapmaya karar verirken, teknik analizden faydalanırlar.
Teknik analiz bu piyasalar için, özellikle yatay seyreden piyasalarda, önemli ekonomik ve
siyasi gelişmelerin beklenmediği ülkelerin para birimlerinde, bir çok yatırımcı için çok
etkili bir karar verme aracıdır.
Teknik analizle ilgili daha ayrıntılı bilgiyi ileriki bölümlerde vereceğiz.

5 ) Açık Pozisyonlar Penceresi ;
bu penceredeki bölümlerin açıklaması;
Emir : Verdiğiniz emre sistem tarafından verilen numara
Tarih : İşleminizi yaptığınız gün, ay, yıl, saat, dakika ve saniye,
Parite : İşlem yaptığını__________z parite cinsi,
Alış/satış : Yaptığınız işlemin türü,
Miktar : Yaptığınız işlemin parasal değeri,
Fiyat : Yaptığınız işlemdeki 1 birim değerin size maliyeti
Kapanış Fiyatı : Pozisyonu kapatmak istediğimizde, hangi fiyattan işlem
yapacağımızı gösterir. Fiyat değişmeleri ile birlikte buradaki değerde değişir.
Statü : Pozisyonunuzun durumu hakkında bilgi verir.
Kâr Alma (limit) : Otomatik emir verdiysek, pozisyonu kapatmak istediğimiz üst
miktardır. Bu seviyede pozisyonu kapatıp, elde ettiğimiz kârı hesabımıza katarız.
Zarar Stop (stop loss) : Otomatik emir verdiysek, pozisyonu kapatmak istediğimiz
alt miktardır. Eğer ki pozisyon, beklentimizin aksine gelişiyorsa, zararı durdurmak için bu
seviyeden pozisyonu kapatırız. Forex piyasalarında her işleme başlarken kullanmanızı
ısrarla istediğimiz işlem türüdür !
PL : Açık pozisyonunuzu kapattığınız taktirde elde edeceğiniz kârın, karşıt döviz
birimiyle değeri.
PL ( USD ) : Açık pozisyonunuzu kapattığınız takdirde elde edeceğimiz kârın,
Dolar olarak kârşılığı.
Noktalar : Paritenin, pozisyonu açtığımız anki fiyatı ile, pozisyon kapatmak
istediğimiz anki fiyatı arasındaki fark. ( tik veya pip)

6 ) Çalışan Emirler Penceresi ;
Bu pencerede, şu anda beklemede olan emirlerinizi görebilirsiniz. Otomatik olarak,
hedeflediğiniz fiyata gelindiğinde pozisyonunuzu kapatmak isterseniz “limit” ya da “stop”
emirler koyarsınız.
Çoğu kullanıcının çok işine yarayan ve para kaybını önleyip ,çok büyük kâr
sağlamasına yarayan bu özelliği sizde kullanmalısınız. Eğer ki bu piyasada işlem
yapacaksanız, piyasalardan çok fazla kopmamanız gereklidir.
Ama gün 24 saat ve takdir edersiniz ki, bir insanın bu süre boyunca uyanık kalıp
piyasayı takip etmesi fizyolojik olarak imkânsızdır. Bunun için bazı yükselişleri kaçırmak,
sizin için de elde edebileceğiniz büyük bir kazancı kaçırmak anlamına gelir. Ya da bir
düşüş dalgasına piyasalardan uzaktayken yakalanmak hiçbir yatırımcı için istenen bir
durum değildir.
Bu sorunun çözümü, “limit” ve “stop” emirler! Siz nerede olursanız olun,
bilgisayarınız kapalı da olsa, açık pozisyonunuza limit emir verdiyseniz, o sizin yerinize
piyasayı takip eder ve hedeflediğiniz fiyata ulaşıldığında satışı gerçekleştirir. Ya da bir
düşüş yaşanmış ise stop emir koyarak, çok hafif bir kayıpla, büyük bir düşüşü bile
atlatabilirsiniz. Piyasayı takip edemiyorken, açtığınız pozisyon için “limit” ve “stop”
emirler koymanızı ısrarla tavsiye ediyoruz. Örnek verirsek,
EUR/USD paritesi 1,2770 seviyesindeyken, Euro aldığımızı düşünelim. Piyasayı
takip edemeyeceksek, hedef olarak belirlediğimiz 1,2810 seviyesini limit, yani “kâr alma”
emri olarak gireriz. Böylelikle bu seviyeden sonra düşüş yaşansa bile, sistem sizin
pozisyonunuzu 1,2810 dan kapatmıştır. Aynı zamanda olası sert bir düşüşten korunmak
için, 1,2750 seviyesine stop yani “zararı durdur” emri koyduğumuzu varsayalım. Böylece
olası sert bir düşüşte zararı, minimize etmiş oluruz. Parite 1,2700 seviyesine düşse bile, siz
otomatik olarak 1,2750 tan satışı gerçekleştirmiş olursunuz.
Stop seviyesini az öncede belirttiğimiz gibi her pozisyon açışta kullanmanızı ısrarla
istiyoruz. Çünkü bu piyasa içinde gerçekleşen sert hareketlerden biri, sizin beklediğiniz
yönde gerçekleşmediyse, sermayeniz azalabilir. Bunu önlemeniz gereklidir. Stop emir
zararı minimize eden bir yöntemdir.
Nasıl ki kangren, önlenmediği takdirde tüm vücuda yayılan bir hastalığa dönüşeceği
için, can kaybını önlemek amacıyla bir yerde durdurulması gerekiyorsa, aynı şekilde,

Sermayeyi bir beden,
Ters gelişen pozisyonu kangren,
Oluşan zararı da bir organ olarak düşünürsek,
Ters gelişen pozisyon sermayenin tümüne yayılmadan, zararı durdurmalıyız. Sizde
pozisyon açarken, bu konuya dikkat ederseniz, kazanç oranınız daha da artacaktır. Her
yaptığınız işlemde kazanç sağlamak söz konusu olmadığı için, zarar edilen pozisyonlarda
ne kadar az kaybedersek, toplamda elde ettiğimiz kazançta o kadar artacaktır.
Bu bilgilerden sonra pencerede bulunan, diğer pencerelerden farklı olan terimleri
inceliyelim;
Emir : Sell Limit denilen “kâr alma” yada Sell Stop denilen “zararı durdur”
emirlerinden hangisinin seçildiğini gösterir.
Miktar : Kaldıraç olanı kullanıldıktan sonra portföyünüzde, o işlem karşılığı, ne
kadar para birimi olduğunu gösterir.
Aç: Limit yada stop emir in, hangi seviyeden gerçekleşmesini istediğinizi gösterir.
Şimdiki Fiyat : Simgelediği paritenin, şuan ki fiyatını gösterir.
Noktalar : Limit yada stop noktasına olan, tik bazında uzaklık.
Statü : İşlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini bu kolondan takip edebiliriz.
7 )Hesap Özeti Penceresi ;
Portföyünüzün son durumunu, bu penceren inceleyebilirsiniz. İhtiyacınız olan tüm
detayları burada bulabileceksiniz.
Ana Para : Hesabınızı açtığınız para birimi
Sermaye : Hesabınızdaki para miktarınız
Pozisyon : Açık pozisyonlarınızın tutarı. ( buradaki rakam sermayenizden yüksek olabilir,
bunun nedeni burada yazan değer kaldıraç oranı ile birlikte kullanılan değerdir. )
NLV : Sahip olduğumuz sermayeden, açık pozisyonlardaki kâr veya zararı cıkardığımızda
elde edilen rakamdır. Sermayenin cari durumunu gösterir.
PL Bugün : Gün içerisinde elde ettiğimiz kâr yada zararın miktarı.
Kullanılmış Marjin: Marjin in teminat olduğunu hatırlarsak, açtığımız pozisyonlar için
sermayemizden ne kadar teminat yatırdığımızı gösterir.

Kullanılmayan Marjin : Şu an için elverişli olan marjin miktarını yansıtır.
8 ) Hızlı Emir Penceresi ;
Bu pencereler de Forex ekranlarındaki değişmez pencerelerden biridir. O an için
takip ettiğiniz pariteleri, bu kısımda büyüterek, önceden miktar girerek, istediğimiz fiyat
geldiği anda sadece “AL” yada “SAT” tuşuna basarak, işlemi gerçekleştirebiliriz.
Parite kısmında, işlem yapacağınız pariteyi görebilirisiniz, dilerseniz yandaki oklar
yardımıyla farklı bir pariteye geçebilirsiniz. Miktar kısmı yapacağınız işlem adedini
belirtir. Buradaki birimler “bin” ve “milyon” anlamına gelir. K harfi bin, M harfi ise
milyon u temsil eder. Örnek olarak miktar kısmına 5K koyarsak, 5 bin birim alış yada satış
yapmış oluruz. 2M yazarsak, 2 milyon birim işlem yapmak istiyoruz demek olur. Hesap
kısmı, işlemi gerçekleştirmek istediğimiz kullanıcı hesabını belirler. Bireysel kullanıcıların
çoğu, tek hesap ile çalıştıkları için, bu bölümle ilgili değişiklik yapmazlar. Kutunun içinde
bulunan renkli karelerin içindeki kutular, parite fiyatının son 2 rakamını belirtir. Bu
kutuların üzerine basarak üstte belirtilen miktarda alış ya da satış işlemini anında
gerçekleştirebilirsiniz.

9 ) Tarihçe Alım / Satım Penceresi ;
Gerçekleşmiş emirlerinizi gösteren bir penceredir. Emrinizin numarası, zamanı,
cinsi, işlem türü nü görmekle birlikte, işleme giren para adedinizi miktar bölümünden takip
edebilirsiniz. İşlemin gerçekleştiği fiyat ile çarpıldıktan sonra toplam kısmına yazılır.

Online islemler Hakkinda Neler Bilmelisiniz ?

Online işlem yaparken, kullanacağınız platform, işlem yapacağınız şirket tarafından
size sağlanacaktır. Bu platformu, bilgisayarınızda her açtığınızda, güncel portföy
durumunuzu, anlık parite hareketlerini, bekleyen emirlerinizi, geçmişte gerçekleşmiş
hareketlerinizi, fiyat grafiklerini, teknik analiz çalışmalarını ve platforma ait çeşitli
özellikleri görebilirsiniz.
Şimdi örnek bir Forex ekranını birlikte inceleyelim. Bu örnekte yukarıda
bahsettiğimiz platformu, yani Forex ekranını görebilirsiniz. İnceledikten sonra sizde fark
edeceksiniz ki, işlemleri yapmak, genel gidişatı takip etmek, portföy durumunuzu görmek,
işlem yapmak, takipte bulunmak, grafiklerden faydalanmak sandığınızdan çok daha kolay
olacak.

İşte temel olarak bir Forex sayfasında olabilecek her özelliği görebildiğiniz örnek bir
Forex ekranı. Bu platformun Türkçe olması, öğrenme aşamasında size kolaylık
sağlayacaktır. Şimdi bu platformdaki pencerelerin, açıklamalarına bir göz atalım.

Forex Online İşlem Yapmak İçin Ne Yapmak Gerekli ?

Forex piyasalarında işlem yapmak için yapmanız gereken sadece 2 basit işlem var.
1 ) Yetkili bir kuruluştan adınıza hesap açtırmak
2 ) Depozitonuzu açmış olduğunuz hesabınıza yatırmak
-Hesap Açma İşlemi;
İşlem yapmak için sizin adınıza hesap açacak, Forex ekranını kullanmanızı
sağlayacak, her türlü teknik desteği verecek ve gerekli eğitimleri sağlayacağınıza
inandığınız bir kuruma başvurup, kurumun istediği belgeleri firmaya göndermekle
yükümlüsünüz. Örnek verirsek, sözleşmenin imzalı teslimi, nüfus cüzdanı örneği, adres,
telefon ve e-mail bilgileri gibi temin edilmesi kolay belgelerdir. Bu belgeler tahsis edilip
firmanın eline eksiksiz ulaşmasıyla hesabınız açılmış olur.
-Depozito Transferi ;
Gerçek paranın hesaba yatırılması işleminin ardından, paranızı
değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Günümüzde özellikle kredi kartından havale seçeneği,
en hızlı yöntem olması ve pratikliği nedeniyle en çok tercih edilen yöntemdir. Bunun
dışında banka yoluyla havale de bir seçenek olabilir.
Evet, sadece bu kadar! Bu aşamadan sonra size verilmiş olan hesap numarası ve
şifrenizi bir bilgisayar aracılığı ile sisteme girip, Forex ekranından online olarak fiyatları ve
piyasa ile ilgili haberleri takip edebilir, kurum tarafından verilen destekten faydalanabilir,
alım-satım kararı verdiyseniz pozisyon açıp kapatabilir yada siz bilgisayar başında değil
iken hedeflediğiniz değere gelen pozisyonunuzu, sistemin otomatik olarak kapatması için
emir verebilirsiniz.
Günümüzde çoğu firma hesabınıza para yatırmasanız bile, size süre limitli bir demo
hizmeti vermektedir. Bu demo sayesinde, hesabınıza para yatırmasanız da, sanal bir parayı
Forex’te değerlendirip, tecrübe kazanabilirsiniz.

Forex Piyasalarinda Online İslemler Nasil Yapilir ?

Forex piyasalarında online işlemler, 1990 yıllarında Forex işlemler sadece telefon ile
emir kabul ederken, bilgisayar teknolojisinin gelişim göstermesi ve internet bağlantısının
günümüzde GSM operatörleri sayesinde bile yapılabilmesiyle, çok kolaylaştı. Sahip
olmanız gereken tek şey, yakınınızda internet bağlantılı bir bilgisayar! Sadece bukadar. Bu
sayede 5 gün boyunca günün 24 saati, işlem yapabileceğiniz bir platformunuz olacaktır.
Piyasalar, Türkiye saati ile Pazar günü 24.00 sularında açılıp, Cuma gecesi 24:00 sularında
kapanır.
Bilişim sektöründeki bu gelişmeler aynı zamanda hesap açma işlemlerini de
kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda para transferlerinin hızı sayesinde, marjin sıkıntısı çeken
müşterilerin, hesaplarına anında para gönderebilmesi sayesinde, pozisyonun kapanma
sorunu çekilmemektedir. Yatırılan miktar, en kısa sürede hesabınıza yatırılır.

Online forex İslemleri

Forex Piyasalar Nasıl Gerçek Zamanlı İşlem Görüyor ?
Forex piyasalar da işlemler online olarak gerçek zamanlı ( real-time ) gerçekleşir.
Fiyatlar bir saniye içinde bile farklı seviyelere ulaşabilir. Fiyatlar sadece göründüğü an
itibariyle geçerlidir. Ve işlem yapan kişi, isteği fiyatı ekranda gördüğünde yapmak istediği
işlemi seçer. Ve anında işlem gerçekleşir.
Forex piyasalarının en cazip özelliklerinden biri de, işlemlerin anında
gerçekleşmesidir. Ekranda görünen fiyattan emir verildiği anda işlem tamamlanır. Diğer
piyasalarda olduğu gibi ( eğer satıcı pozisyonundaysak ) alıcı tarafın talep etmesini
beklemek gibi bir konu söz konusu değildir. Fiyatı gördüğünüz anda işlem yapabilir,
anında onayını alabilirsiniz.
Forex Piyasalarındaki Veriler ;
Forex piyasalarındaki veriler, her zaman güncel verilerdir, herhangi bir ekonomik,
siyasi, politik haberin etkileri anında piyasalara yansıyabilir. Sürekli güncel veriler
dünyanın neresinde olursanız olun, Forex ekranında karşınızdadır.